دوشنبه , ۱ مرداد ۱۳۹۷
جدید
خانه » فراتر از کتاب » تار عنکبوت » نام باکتری های موجود در کتب درسی دبیرستان و پیش دانشگاهی

نام باکتری های موجود در کتب درسی دبیرستان و پیش دانشگاهی

نام باکتری های موجود در کتب درسی دبیرستان و پیش دانشگاهی

ردیف

اسامی باکتری های ذکر شده در کتاب درسی

۱

استرپتوکوکوس نومونیا:

 باکتری مولد ذات الریه در انسان وموش ، این باکتری از نوع کوکسی (کروی) است و اجتماع آن به صورت رشته ای است ، این باکتری ها در واحد های دوتایی کنار هم قرار دارند ودونوع از آنها وجود دارد . الف:نوع کپسول دار: به علت دارا بودن کپسول پلی ساکاریدی در برابر دستگاه ایمنی مقاومت می کند و عامل بیماریزایی است . ب: نوع بدون کپسول: فاقد کپسول است در مقابل دستکاه ایمنی مقاومت نمی کند و بیماری زا نیست .

۲

استافیلوکوکوس اورئوس :

 نوعی باکتری گرم مثبت . عامل ایجاد شایع ترین نوع مسمومیت که بر اثر مصرف غذای محتوی سم این باکتری ایجاد می شود . فلمینگ اولین بار از طریق مشاهده ی قارچی که در محیط کشتی از این باکتری رشد کرده بود ، به وجود آنتی بیوتیک پی برد .

۳

استرپتومایسز :

 سرده ای از باکتری های هتروتروف که به صورت رشته ای در خاک زندگی می کنند . وسازنده ی بیش از نیمی از آنتی بیوتیک هایی هستند که در اختیار داریم .

۴

اشریشیاکلای(E.Coli ):

نوعی باکتری گرم منفی که در روده ی بزرگ انسان به فراوانی یافت می شود . از باکتری های میله ای شکل ( باسیل) . اولین جانداری که باروش های مهندسی ژنتیک مورد دست ورزی ژن قرار گرفت ، در DNA ی حلقوی این باکتری باز گوانین (G) بیشتر از سایر بازها حضور دارد .

۵

آنابنا:

 نوعی سیانو باکتری ( باکتری سبز – آبی) که قابلیت تثبیت نیتروژن را دارد . اجتماع آن ها بصورت رشته ای است که دراین رشته سلول های مخصوصی برای تثبیت نیتروژن وجود دارداین سیانوباکتری ها در حفرات موجود در برگ شاخه های آزولا نیز زندگی می کند . در این رابطه ی همزیستی آنابنانقش تثبیت کننده ی نیتروژن را دارد ، و این رابطه در سرتاسرحیات سرخس آزولا ادامه پیدا می کند .

۶

باکتری های تثبیت کننده ی نیتروژن :

 باکتری هایی که در چرخه ی نیتروژن تبدیل N2 آزاد جورا به یون آمونیوم به عهده دارند .

۷

باکتری های آمونیاک ساز :

 گروهی از باکتری ها ی دخیل در چرخه ی نیتروژن که مواد آلی را به آمونیوم تبدیل می کند .

۸

باکتری های نیترات ساز :

 باکتری های موجود در خاک که آمونیم را به نیترات تبدیل می کنند .

۹

باکتروئید:

 باکتری های ریزوبیوم که وارد تارکشنده شده پس از القای سلول های آن محل به تقسیم ، به باکتروئید تکامل می یابند ، که باکتروئیدهاتثبیت کننده ی نیتروژن اند. این باکتری ها ی تغییر شکل یافته سازنده ی بخش هم لگ هموگلوبین هستند .

۱۰

پروپیونی باکتریوم آکنس :

باکتری هایی که عامل جوش صورت هستند .

۱۱

ریزوبیوم :

نوعی باکتری که در مرحله ی رویشی دانه وارد تارهای کشنده ی گیاهان تیره ی پروانه واران (سویا، لوبیا ، بادام زمینی ، یونجه شبدر و ….) میشود . و باعث ایجاد گرهک های تثبیت نیتروژن در این گیاهان می گردد . این باکتری ها هتروتروفند و مهمترین جانداران تثبیت کننده ی نیتروژن محسوب می شوند . کشاورزان از توانایی ریزوبیوم ها در تثبیت نیتروژن استفاده های زیادی می کنند . به این صورت که هر چند سال یک بار در زمین های کشاورزی خود گیاهانی از تیره ی پروانه واران می کارند ، تا خاک را از ترکیبات نیتروژن دار غنی سازند .

۱۲

کورینه باکتریوم دیفتریا :

عامل بیماری دیفتری ، نوعی باکتری گرم مثبت که در گلو رشد می کند و توکسین آن برقلب ، اعصاب ، کبد ، و کلیه ها اثر می گذارد .

۱۳

کلستریدیوم ها :

 گونه ای از باکتری ها که در صنعت برای تولید بعضی مواد شیمیایی استفاده می شوند .نوعی از آن ها به نام کلستریدیوم بوتولینوم ، باکتری بی هوازی و آندوسپور داری است که در کنسرو هایی که به درستی حرارت ندیده اند ، رشد می کندو ایجاد توکسین خطر ناکی می کند . که بر دستگاه عصبی انسان اثر می کند . کسی که این توکسین را مصرف کند به بیماری بوتولیسم مبتلا می شود . رشد این باکتری در قوطی کنسروبه علت تولید گاز ، باعث برآمدگی درب قوطی می شود .

۱۴

مایکوباکتریوم توبرکلوسیز:

عامل بیماری سل که باعث آسیب به شش ها می شود . این بیماری از طریق تنفس قطره های ریزآلوده به باکتری نیز منتقل می شود . ازنوع باسیل ( میله ای ) است .

۱۵

نیتروزوموناس :

 از باکتری های شوره گذار ( نیترات ساز) محسوب می شود .

۱۶

نیترو باکتر:

 از باکتری های شوره گذار ( نیترات ساز) محسوب می شود.

-هموفیلوس آنفلوآنزا :

از باکتری هایی که توالی ژنوم آن ها به صورت کامل مشخص شد .

 

درباره‌ دکتر فرزانه

دکترای زیست شناسی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*