دوشنبه , ۱ مرداد ۱۳۹۷
جدید
خانه » نمونه سوالات » تالیفی » علوم زیستی و بهداشت

علوم زیستی و بهداشت

۱۰۰ سوال علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان

۱- الف) فرضیه چیست؟  ب) در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟ ۲- الف) یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید.  ب) پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟ ۳- الف) آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از ... ادامه مطلب »

سوالات تشریحی علوم زیستی سال اول دبیرستان

سوالات تشریحی علوم زیستی سال اول دبیرستان فصل اول   –  یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید.   – روش علمی حل مسایل چیست؟   – مراحل مختلف روش علمی را نام ببرید.   – در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟   – هدف از تعریف ... ادامه مطلب »

تستهای مکمل

تستهای مکمل     ۱- تولید انرژی در سلول به عهده ی کدام اندامک است؟   ۱- ریبوزوم    ۲- لیزوزوم   ۳- هسته    ۴- میتوکندری   ۲- تقسیم هسته سلول به دو هسته ی همانند چه نام دارد؟   ۱- تومور   ۲- میتوز    ۳- میوز    ۴- کروماتید   ۳- کدام ماده ی خام فتوسنتز است؟   ۱- دی اکسید کربن   ۲- ... ادامه مطلب »

سولات چهار گزینه ای علوم زیستی سال اول دبیرستان

سولات چهار گزینه ای علوم زیستی سال اول دبیرستان فصل اول   ۱) در تفکر علمی آدمی برای یافتن پاسخ پرسش های خود از کدام استفاده می کند؟   ۱- خرافات     ۲- حدس و گمان       ۳- جادوگری       ۴- واقعیت ها و منطق   ۲) چهارمین مرحله ی روش علمی کدام است؟   ۱- آزمایش فرضیه    ۲- جمع آوری اطلاعات       ۳- ... ادامه مطلب »