جمعه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
جدید
خانه » کلاس زیست شناسی » کنکور » نکات طلایی

نکات طلایی

نکات مغز و بخشهای حفاظت کننده آن

 نکات قابل توجه در این تصویر عبارتند از:  ۱)  به استخوان جمجمه توجه کنید. می دانید که استخوانهای جمجمه از نوع استخوانهای پهن هستند. در استخوانهای پهن، بخشهای خارجی از نوع متراکم و بخش میانی از نوع اسفنجی است که در شکل به خوبی مشخص است.  ۲)   سخت شامه که خارجی ترین لایه پرده مننژ است، خود دو لایه داخلی ... ادامه مطلب »

مفهوم میوز و میتوز

مفهوم میوز و میتوز با توجه به چرخه های دیپلوئیدی , هاپلوئیدی و تناوب نسل پی می بریم که فقط در جانوران از میوز گامت به وجود می آید. در قارج ها و گیاهان از میتوز گامت به وجود می آید و از میوز هاگ بدست می آید. * در تقسیم میتوز تعداد کروموزوم های سلول مادر و سلول های دختر برابر ... ادامه مطلب »

ناسازگاری سیستم RH بین مادر و جنین

  ناسازگاری سیستم RH بین مادر و جنین در مورد ناسازگاری سیستم Rh بین مادر و جنین باید گفت که هنگامی که در اواخر دوران بارداری و نیز در حین زایمان مقداری از گلبولهای قرمز جنین +Rh وارد خون مادر -Rh گردد. چون سیستم ایمنی مادر با آنتی ژن ( D) Rh قبلاً روبه رو نشده بود، در برابر این ... ادامه مطلب »

نکات شکلهای زیست شناسی و آزمایشگاه ۲

نکات شکلهای زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ شکل ۳-۱ : ماکروفاژها دارای رشته های سیتوپلاسمی هستند که در به دام انداختن میکروبها به آنها کمک می کند .  شکل ۶-۱ : الف )در شکل مربوط به نخستین برخورد با آنتی ژن سه نوع لنفوسیت B با توجه به سه نوع متفاوت گیرنده آنتی ژنی دیده می شود که آنتی ژن ... ادامه مطلب »

نکات شکلهای زیست شناسی و آزمایشگاه۱

نکات شکلهای زیست شناسی و آزمایشگاه۱ شکل ۱- ۲ : باید دانست که تار مهره ای که در این شکل نشان داده شده شامل دو بخش است ۱ – رشته های بین مهره ای که خاصیت کش سانی ندارد ۲ – رشته های درون مهره ای که چسبناک و کش سان هستند .  شکل ۴- ۲ : الف – اسکلت ... ادامه مطلب »

نکات فصل اول زیست سوم

نکات فصل اول زیست سوم پلاسموسیت ها سلولی هایی هستند که پادتن ترشح می کنند و در دفاع  اختصاصی هومورال فعال هستند. پادتن نوعی پروتئین است و سلول هایی که در پادتن سازی فعال هستند شبکه ی آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی بیشتری دارند. در مقابل سلول هایی که فاگوسیتوز انجام می دهند دارای لیزوزوم بیشتری هستند.  * سلول های ... ادامه مطلب »

نکات شکلهای زیست شناسی پیش دانشگاهی

شکل ۱-۳ :- مولکولهای آلی ساده در زیر آب و درون حباب ساخته می شدند و به درون اتمسفر آزاد می شدند . سپس این مولکولهای آلی ساده در معرض اشعه ماوراء بنفش و رعد و برق قرر گرفته انرژی لازم برای شکستن پیوندهای قبلی و تشکیل پیوند های جدید در جهت ساختن ترکیبات پیچیده تر را کسب می کردند ... ادامه مطلب »