جمعه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
جدید

کنکور

بررسی تست های کنکور ۸۷

به نام خدا ضخامت دیواره نخستین در سلول کدام بافت یکنواخت نیست؟ (۱ فیبر                                    ۲) اسکلرئید ۳) کلانشیم(۴                             کلرانشیم برای پاسخ به این تست باید شکل و ویژگی های هر ۴ بافت گیاهی را به خاطر بیاوریم. اما قبل از آن همین جا عرض کنم که …هر چهار گزینه می تواند جواب باشد !!! چرا ؟ اما آن ... ادامه مطلب »

نکات مغز و بخشهای حفاظت کننده آن

 نکات قابل توجه در این تصویر عبارتند از:  ۱)  به استخوان جمجمه توجه کنید. می دانید که استخوانهای جمجمه از نوع استخوانهای پهن هستند. در استخوانهای پهن، بخشهای خارجی از نوع متراکم و بخش میانی از نوع اسفنجی است که در شکل به خوبی مشخص است.  ۲)   سخت شامه که خارجی ترین لایه پرده مننژ است، خود دو لایه داخلی ... ادامه مطلب »

درجلسه کنکور چگونه تست بزنیم؟

درجلسه کنکور چگونه تست بزنیم؟ بسیاری ازداوطلبان درجلسه ی آزمون اگرباچندسوال دشوارمواجه شوند، ناگهان دستپاچه شده ونظم ذهنی خود را از دست می دهند و فکرمی کنند شانس قبولی در کنکور را از دست داده اند ! این داوطلبان تصور می کنند دیگران به همه ی سوالات پاسخ داده وفقط آنها هستند که نمی توانند به سوالها جواب دهند. اما ... ادامه مطلب »

مفهوم میوز و میتوز

مفهوم میوز و میتوز با توجه به چرخه های دیپلوئیدی , هاپلوئیدی و تناوب نسل پی می بریم که فقط در جانوران از میوز گامت به وجود می آید. در قارج ها و گیاهان از میتوز گامت به وجود می آید و از میوز هاگ بدست می آید. * در تقسیم میتوز تعداد کروموزوم های سلول مادر و سلول های دختر برابر ... ادامه مطلب »

ناسازگاری سیستم RH بین مادر و جنین

  ناسازگاری سیستم RH بین مادر و جنین در مورد ناسازگاری سیستم Rh بین مادر و جنین باید گفت که هنگامی که در اواخر دوران بارداری و نیز در حین زایمان مقداری از گلبولهای قرمز جنین +Rh وارد خون مادر -Rh گردد. چون سیستم ایمنی مادر با آنتی ژن ( D) Rh قبلاً روبه رو نشده بود، در برابر این ... ادامه مطلب »

نکات شکلهای زیست شناسی و آزمایشگاه ۲

نکات شکلهای زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ شکل ۳-۱ : ماکروفاژها دارای رشته های سیتوپلاسمی هستند که در به دام انداختن میکروبها به آنها کمک می کند .  شکل ۶-۱ : الف )در شکل مربوط به نخستین برخورد با آنتی ژن سه نوع لنفوسیت B با توجه به سه نوع متفاوت گیرنده آنتی ژنی دیده می شود که آنتی ژن ... ادامه مطلب »

نکات شکلهای زیست شناسی و آزمایشگاه۱

نکات شکلهای زیست شناسی و آزمایشگاه۱ شکل ۱- ۲ : باید دانست که تار مهره ای که در این شکل نشان داده شده شامل دو بخش است ۱ – رشته های بین مهره ای که خاصیت کش سانی ندارد ۲ – رشته های درون مهره ای که چسبناک و کش سان هستند .  شکل ۴- ۲ : الف – اسکلت ... ادامه مطلب »

نکات فصل اول زیست سوم

نکات فصل اول زیست سوم پلاسموسیت ها سلولی هایی هستند که پادتن ترشح می کنند و در دفاع  اختصاصی هومورال فعال هستند. پادتن نوعی پروتئین است و سلول هایی که در پادتن سازی فعال هستند شبکه ی آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی بیشتری دارند. در مقابل سلول هایی که فاگوسیتوز انجام می دهند دارای لیزوزوم بیشتری هستند.  * سلول های ... ادامه مطلب »

علت سخت بودن بحث ژنتیک برای بعضی از دانش آموزان

علت سخت بودن بحث ژنتیک برای بعضی از دانش آموزان  ۱- عدم توجه به اهمیت ریاضی : ریاضی مادر علوم هست. تا ریاضی بلد نباشیم قطعا در سایر دروس دچار مشکل خواهیم شد. -۲عدم توجه به مفاهیم ژنتیک : بسیاری از افراد دلشان می خواهد فقط با حفظ کردن یک سری فرمول های خاص و استفاده از آن ها به ... ادامه مطلب »

نکات شکلهای زیست شناسی پیش دانشگاهی

شکل ۱-۳ :- مولکولهای آلی ساده در زیر آب و درون حباب ساخته می شدند و به درون اتمسفر آزاد می شدند . سپس این مولکولهای آلی ساده در معرض اشعه ماوراء بنفش و رعد و برق قرر گرفته انرژی لازم برای شکستن پیوندهای قبلی و تشکیل پیوند های جدید در جهت ساختن ترکیبات پیچیده تر را کسب می کردند ... ادامه مطلب »